เราผลิตงานออริจินัลคอนเทนต์ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ


อาคิตะซาวาระ เป็นองค์กรที่รวมกิจการหลายประเภทเข้าด้วยกัน เน้นผลิตสื่อและความบันเทิงข้ามชาติที่มีความหลากหลาย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยแบ่งเป็นสี่ภาคส่วน ได้แก่ สำนักพิมพ์ โปรดักชั่นเฮ้าส์ แฟชั่นอเทลิเย่ และสตูดิโอออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผลงานออริจินัลคอนเทนต์และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของอาคิตะซาวาระมีตั้งแต่ หนังสือ ภาพยนตร์ แฟชั่น ของตกแต่งบ้าน สถาปัตยกรรมภายใน อสังหาริมทรัพย์ และไลฟ์สไตล์

0

หนังสือ

0

ภาพยนตร์